Bölüm Başkan Vekili:

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK

Bölüm Başkan Yardımcısı:

Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÖCEL